Які філософські концепції лягли в основу модерністського мистецтва?

Відповідь на контрольне запитання

Модернізм ґрунтувався на філософських концепціях Ф. Ніцше, А. Бергсона, 3. Фрейда, К. Г. Юнга та ін.