Чому XIX століття є "золотою добою" класичного роману?

Відповідь на контрольне запитання

Улюбленим жанром на той час був роман. У XIX столітті в Європі, Америці, Росії діяли митці, які створили зразкові романи різних жанрів — історичний, соціально-психологічний, філософський, роман-епопею тощо.