Назвіть загальні особливості лірики Байрона

Відповідь на контрольне запитання

Яскраво виражене суб'єктивне (особисте) начало, автобіографічна канва творів або опосередкована розповідь про себе, страдницька душа ліричного героя. Джерело страждань ліричного героя — недосконалість життя.