Визначте передумови виникнення романтизму

Відповідь на контрольне запитання

Філософ Карл Маркс сказав: "Романтизм — це своєрідна реакція на Французьку революцію". Представники мистецтва стали свідками грандіозних історичних подій, що кардинально змінили життя Європи. Революційні гасла: Свобода, Рівність та Братерство захопили багатьох. Але новий суспільний порядок залишався далекий від ідеалів того суспільства, що передрікали філософи XVIII ст. Настало розчарування. Воно стало передумовою виникнення романтизму.