Дайте визначення епохи Просвітництва

Відповідь на контрольне запитання

Епоха Просвітництва, яка прийшла на зміну епосі Відродження,— одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Просвітництво — ідейна течія, що ґрунтувалася на переконанні у вирішальній ролі розуму і науки в пізнанні "природного порядку" для людини і суспільства.