Яке місце посідає творчість П. Кальдерона у розвитку іспанської класичної драми?

Відповідь на контрольне запитання

Творчість Кальдерона дослідники вважають останньою, завершальною ланкою и історії іспанської класичної драми. Вона являє собою найвищий злет драматургії європейського бароко в цілому.