Як у поезії втілюється думка про гармонійну єдність людини і природи?

Відповідь на контрольне запитання

Автор проводить паралель між тим, що відбувається в природі, і вчинками людини: завмирає осіння природа — і закінчує свою працю людина.