У чому, на вашу думку, полягає внесок Алкмана в літературу?

Відповідь на контрольне запитання

Його вважають одним із перших у світовій літературі серед майстрів, що засобами слова можуть навіяти читачеві певний настрій.