Що вам відомо про поета Алкмана?

Відповідь на контрольне запитання

Це давньогрецький поет, який жив у другій половині VII ст. до н. е. За походженням був малоазійським греком. Та все його життя було пов'язане зі Спартою.