Що являє собою за жанром твір Бернарда Шоу "Пігмаліон"?

Відповідь на контрольне запитання

Один із найпопулярніших творів Б. Шоу "Пігмаліон" є "романом у п'яти актах". Це оригінальне визначення жанру п'єси з'являється недарма — так підкреслює Б. Шоу глибокі зв'язки своєї драматичної творчості з романом, прозою.

"Пігмаліон" — це драма-дискусія, у якій головну увагу автор приділяє не зіткненню характерів, а протиборству точок зору, суперечці персонажів, яка стосується моральних чи філософських проблем.