Як можна пояснити назву роману?

Відповідь на контрольне запитання

Війна і мир — це не тільки зображення воєнних дій і мирного життя. Назва епопеї охоплює все життя людське: конфлікти суспільного й особистого життя, боротьбу інтересів різних соціальних груп, складність сімейних стосунків, "діалектику душі" окремої людини, подолання власних слабкостей і недоліків в ім'я щиросердної гармонії, згоди із самим собою (приклад — складний шлях духовного розвитку князя Андрія Болконського). У лаконічному заголовку своєї великої епопеї Толстой відбив сутність цілої історичної епохи.