Чому не увінчалася успіхом його спроба зайнятися державною діяльністю?

Відповідь на контрольне запитання

Як людина серйозна і мисляча, князь Андрій з великою відповідальністю поставився до державної служби. Але Аракчеев відхилив його проект військової реформи, тому що інший, набагато гірший, було вже ухвалено, а в комісії Сперанського сутність справи підмінювалася формою... Князь Андрій вважав роботу там "марною" і відмовився від неї.