Які художні засоби використовує Горький у "Пісні про Буревісника" і в "Пісні про Сокола" для розкриття своєї основної думки?

Відповідь на контрольне запитання

Основним художнім засобом тут є алегорія, що використана для створення символічних образів Сокола, Вужа, Буревісника й інших птахів, що по-різному сприймають наближення бурі (вона в Горького символізує революцію). Крім того, важливу роль відіграють протиставлення: Сокола й Вужа, з їх життєвими кредо, сміливого Буревісника і боягузливих гагар. Яскраві епітети і порівняння роблять ці протиставлення більш виразними, точними, перетворюють їх на зримі образи: "Капли крови твоей горячей как искры вспыхнут во мраке жизни"; "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах". Важливо і те, що обидва твори закінчуються висновком, що демонструє авторську позицію: "Безумство храбрых — вот мудрость жизни!"; "Пусть сильнее грянет буря!"