Із лірики вагантів

Стислий переказ творів, твори скорочено