Твори скорочено

Стислі перекази творів світової літератури

1 2 3 4 5 6 7

В цьому розділі подано стислий, але вичерпний переказ творів світової літератури українською мовою, або ж твори зарубіжної літератури скорочено. Прочитавши твір в стислому викладі, ви отримаєте цілісне уявлення про твір, його тему, ідею, сюжет, героїв, стильові особливості.